Καλωσορίσατε στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται, σας δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσετε και εκτυπώσετε την αίτηση εγγραφής μέλους στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που έχετε επιλέξει, ενώ παράλληλα καταχωρείστε σε ένα προσωρινό ηλεκτρονικό μητρώο για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους όρους που περιγράφονται στο καταστατικό του Ταμείου από εδώ.

Παρατηρήσεις:

Παρακαλείσθε να συμπληρώνετε τα στοιχεία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Το πρόγραμμα μπορεί να μην είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις του Internet Explorer.

Σύστημα Εγγραφής Ασφαλισμένου T.E.A.
€50€3.000 Επιλεγμένη τιμή: {{formData.income}} €

Έδρα Συλλόγου (όταν δεν είσαστε μέλος Ι.Σ.Θ.)

Παρακαλώ επιβεβαιώστε την ορθότητα των στοιχείων ή επιστρέψτε πίσω στη φόρμα.

Πεδίο Εισαγωγή από Ασφαλισμένο
Όνομα {{formData.firstName}}
Επώνυμο {{formData.lastName}}
Πατρώνυμο {{formData.fatherName}}
Υπηκοότητα {{formData.citizenShip}}
Φύλο {{formData.genderName}}
Τόπος Γεννήσεως {{formData.birthPlace}}
Ημερομηνία Γεννήσεως {{formData.birthDate}}
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου {{formData.paperId}}
Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτότητας ή Διαβατηρίου {{formData.idDate}}
Α.Φ.Μ. {{formData.vatNum}}
Δ.Ο.Υ. {{formData.vatService}}
Α.Μ.Κ.Α. {{formData.secNum}}
Οδός {{formData.address}}
Αριθμός {{formData.addressNum}}
Τ.Κ. ή Τ.Θ. {{formData.zipCode}}
Πόλη {{formData.city}}
Νομός {{formData.province}}
Τηλέφωνο {{formData.phone}}
E-Mail {{formData.email}}
Τρέχων Φορέας Κύριας Ασφάλισης {{formData.tfka}}
Ημερομηνία Εγγραφής σε Φορέα Κύριας Ασφαλισης {{formData.tfkaDate}}
Τακτική Μηνιαία Εισφορά (σε ευρώ) {{formData.income}}
Σύλλογος {{formData.unionComplete}}
Εργασιακή Σχέση {{formData.labourComplete}}
Όνομα επιχείρησης/ιδρύματος εργασίας {{formData.labourName}}
Ειδικότητα {{formData.specialization}}
  

Τα στοιχεία σας έχουν καταχωρηθεί επιτυχώς.

Κατεβάστε την αίτησή σας για εκτύπωση και αποστολή στη διοίκηση του Τ.Ε.Α.:


Σας ευχαριστούμε!